FriendlyVox vyžaduje použít prohlížeč Google Chrome pro PC.